Представена публикация

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ПРЕГЛЕДАЙТЕ НАШИЯ САЙТ www.polypoolsbg.com

четвъртък, 25 май 2017 г.


Транспорт, Монтаж, Поддръжка!

Бързо и Безопасно Транспортиране до всяка точка на страната и извън страната!

Мястото на басейна се подготвя според предварителен чертеж!Следва изкопна дейност,съобразно мястото за полагане на басейна и сградите!Нивелация и отливане на бетонна плоча!Полагане на басейна!Подготовка за използване на басейна!Напълване на басейна!