Представена публикация

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ПРЕГЛЕДАЙТЕ НАШИЯ САЙТ www.polypoolsbg.com

четвъртък, 9 март 2017 г.

Солна електролиза

Процесът на солна електролиза се постига като към водата в басейна се добави сол (4 кг. на кубичен метър), която при преминаването на водния обем през системата от електроди с противоположен заряд, се преобразува в натриев хипохлорит. Тази иновативна технология редуцира значително количеството използвани препарати, елиминирайки кожните и очни раздразнения. Благодарение на факта, че е напълно автоматизирана, намалява както постоянните грижи по следене и третиране на водния обем, така и риска от влошаване на хигиенните му показатели и визията на басейна.